ເສດຖະກິດ

ສປປ ລາວ ຕ້ອງການຫຼຸດພົ້ນສະຖານະ ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2026

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ກ່າວໃນກອງປະຊຸມ ປະຈໍາປີ 2024 ຂອງຄະນະຊີິ້ນໍາລະດັບຊາດ ເພື່ອແຈ້ງຄວາມຄືບໜ້າ ກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ ປີ 2030 ແລະສະຖານະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2026.

ສະພາບແວດລ້ອມ

ຊາວບ້ານຈຳນວນໜຶ່ງ ໄດ້ຮັບຄວາມເດືອດຮ້ອນ ຈາກໂຄງການທ່ອງທ່ຽວ ນ້ຳງື່ມ 1

ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ປະກາດປິດທ່າເຮືອ ແລະຫ້າມຊາວບ້ານ ໃນເຂດບ້ານແສງສະຫວ່າງ ເມືອງແກ້ວອຸດົມແຂວງວຽງຈັນ ລົງເຮືອຫາປາ ໃນບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ ມາເປັນເວລາປະມານ 3 ປີເພື່ອໃຫ້ທາງບໍລິສັດຜູ້ຮັບສຳປະທານພັດທະນາ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວອ່າງນ້ຳງື່ມ 1 ຊຶ່ງກໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊາວບ້ານ ໄດ້ຮັບຄວາມເດືອດຮ້ອນຫຼາຍສົມຄວນ.

ເສດຖະກິດ

ພົບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ດຳເນີນການບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼາຍໂຄງການ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື

ແຂວງອັດຕະປື ເປັນແຂວງໜຶ່ງທີ່ມີ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຫລາຍ ເຊິ່ງໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີການປະເມີນ ບັນດາໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ຍັງພົບເຫັນ ໂຄງການດໍາເນີນການເຄື່ອນໄຫວ ບໍ່ຖືກລະບຽບ ຈໍານວນໜຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ.

ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ

ຄູອາສາ ຈຳນວນຫຼາຍ ຜິດຫວັງກັບການລໍຄອຍ ເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນ

ມີຂໍ້ມູນລະບຸວ່າ ຄູອາສາສະມັກ ສອນມາ 10 ປີ ບໍ່ໄດ້ໂກຕ້າ ເຊິ່ງບັນຈຸລັດຖະກອນ ໄດ້ຕັດສິນໃຈລາອອກ ເພື່ອເດີນທາງ ເຮັດວຽກເປັນແມ່ບ້ານ ໃນຕ່າງປະເທດ ໂດຍມີຄວາມຫວັງເກັບເງິນ 2 ປີ ເພື່ອຕັ້ງໂຕເລີມຕົ້ນໃໝ່ ແລະຂໍ້ມູນຍັງລະບຸອີກວ່າ ມີຈຳນວນຄູອາສາ ລາອອກເລື້ອຍໆ.

ສະພາບແວດລ້ອມ

ມີການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ ເອົາໃຈໃສ່ເຂັ້ມງວດ ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຫຼາຍທ່ານ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ ເຂັ້ມງວດ ກວດກາ ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໃນຫຼາຍໆເຂດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ເພາະເຫັນວ່າ ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ໃນຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນ ຍັງເຮັດຜົນກະທົບແບບຊະຊາຍ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ການເມືອງ

ລັດຖະບານລາວ ຂາດເຂີນງົບປະມານ ໃນການຮັບລັດຖະກອນໃໝ່

ລັດຖະບານລາວ ຂາດເຂີນງົບປະມານຫລາຍ ຈົນບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຮັບເອົາລັດຖະ ກອນໃໝ່ໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ຂາດເຂີນລັດຖະ ກອນ ເປັນຕົ້ນລັດຖະກອນຄູ ແລະແພດ ຊຶ່ງລັດຖະບານ ຄວນຈັດແບ່ງໂຄຕ້າຮັບພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຄືນໃໝ່ ໃຫ້ຈັດເຈນ.

ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ

ຄູອາສາ ຈຳນວນຫຼາຍ ຜິດຫວັງກັບການລໍຄອຍ ເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນ

ມີຂໍ້ມູນລະບຸວ່າ ຄູອາສາສະມັກ ສອນມາ 10 ປີ ບໍ່ໄດ້ໂກຕ້າ ເຊິ່ງບັນຈຸລັດຖະກອນ ໄດ້ຕັດສິນໃຈລາອອກ ເພື່ອເດີນທາງ ເຮັດວຽກເປັນແມ່ບ້ານ ໃນຕ່າງປະເທດ ໂດຍມີຄວາມຫວັງເກັບເງິນ 2 ປີ ເພື່ອຕັ້ງໂຕເລີມຕົ້ນໃໝ່ ແລະຂໍ້ມູນຍັງລະບຸອີກວ່າ ມີຈຳນວນຄູອາສາ ລາອອກເລື້ອຍໆ.

ສະພາບແວດລ້ອມ

ມີການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ ເອົາໃຈໃສ່ເຂັ້ມງວດ ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຫຼາຍທ່ານ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ ເຂັ້ມງວດ ກວດກາ ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໃນຫຼາຍໆເຂດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ເພາະເຫັນວ່າ ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ໃນຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນ ຍັງເຮັດຜົນກະທົບແບບຊະຊາຍ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

b2326523-dbf0-4f03-8d3c-83ea88a5452c.jpeg

iTunes | Spotify | GooglePodcast

ເມືອງລາວປະຈໍາສັບປະດາ ແມ່ນລາຍການ ທີ່ນໍາເອົາຂ່າວ ແລະ ເຫດການຕ່າງໆ ຮວມທັງການສໍາພາດບຸກຄົນຊື່ດັງ ມີຜົນງານທີ່ໂດດເດັ່ນ ສ້າງຊື່ສຽງໃຫ້ກັບສັງຄົມລາວ ມາສົນທະນາກັນ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍອອກໃຫ້ກວ້າງໄກ ໂດຍຜ່ານທາງ Podcast

ລາວ ມີແຫຼ່ງກໍ່ອາດຊະຍາກຳ ຂ້າມຊາດສຳຄັນ ໃນພາກພື້ນ

ອົ້ງມື້ມັງກອນ

china-reach-banner

ອົ້ງມືມັງກອນ


Download_banner.png

app-store2.png google-play2.png


Lao-safedrop-all.png


App-Banner.png

Podcast-Banner.png