ເພື່ອທີ່ຈະຟັງ ວິທຍຸເອເຊັຽເສຣີ ຢູ່ມືຖືຂອງທ່ານ ບໍ່ວ່າ ໃນເວລາໃດ, ໃຫ້ດາວໂຫຼດເອົາ RFA Mobile Streamer app. The Mobile Streamer ມີໄວ້ໃຫ້ທັງ Android ແລະ iOS ຟຣີ.

RFA Mobile Streamer: Broadcasts, Podcasts ຢູ່ປາຍນີ້ວມືຂອງທ່ານ

ຣະບົບການຟັງຂ່າວ ຟຣີ ຂອງ RFA Mobile Streamer ໃຫ້ ບໍຣິການ ເຖິງ 9 ພາສາ ຢູ່ມືຖື Android ແລະ iPhone ຂອງທ່ານ. (ໝາຍເຫດ: ແອັປ ທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນດັດສ້າງ ໃຫ້ເໝາະສົມ ໃຊ້ໄດ້ດີ ສໍາລັບມືຖື ຂອງ Android ແລະ iPhone, ແລະ ມັນຍັງຈະໃຊ້ໄດ້ ສໍາລັບ tablets and iPod ພຽງແຕ່ວ່າ ການໂທຣ ເຂົ້າຟັງຂ່າວ ຈະໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ ເທົ່ານັ້ນ.)

View Full Site