ປະຈຳວັນ

ຫຼັງເຂື່ອນແຕກ 4 ປີ ປະຊາຊົນ ທຸກກວ່າເກົ່າ

ເຫດການ ເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ ແຕກ ຜ່ານໄປເປັນເວລາ 4 ປີ ແລ້ວ, ແຕ່ ຊີວິຕການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນ ຢູ່ເມືອງສນາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ຍັງບໍ່ສາມາດຟື້ນຟູ ໃຫ້ກັບຄືນໄປ ສະພາບເກົ່າ ກ່ອນເຫດການເຂື່ອນແຕກ.

View Full Site