ວັດທະນະທຳ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລົງກວດກາປ້າຍບໍ່ຖືກລະບຽບ ທີ່ຕະຫຼາດຊັ່ງຈຽງ

ຄະນະເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈາກຜະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ໄດ້ລົງພື້ນທີ່ກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂບໍລິສັດຈີນ ແລະ ທຸລະກິດຂອງຄົນຈີນ ຢູ່ບໍລິເວັນຕະຫຼາດຊັ່ງຈຽງ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ທີ່ເຮັດປ້າຍຮ້ານ ແລະ ປ້າຍໂຄສະນາບໍ່ຖືກຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.