ວັທນະທັມ

ໄທດຳ ບ້ານນາປ່າໜາດ ເມືອງຊຽງຄານ ຕອນທີ່ ໒

ເຜົ່າໄທດໍາ ທີ່ອົພຍົບເຂົ້າມາຢູ່ ປະເທດລາວ ໄດ້ເກືອບເຄິ່ງສັຕວັດ ກໍຕ້ອງຜ່າຍໜີ ອີກຄັ້ງນຶ່ງ ໄປຢູ່ທົ່ວສາຣະທິດ ໃນໂລກ, ແຕ່ສາຣະຄະດີ ຊຸດນີ້ ຈະກ່າວເຖິງ ກຸ່ມໄທດໍາ ທີ່ບ້ານນາປ່າໜາດ, ເມືອງຊຽງຄານ, ແຂວງເລີຍ ຂອງໄທຍ ເທົ່ານັ້ນ.