ວັທນະທັມ

ວິພາກ-ວິຈານ ກໍຣະນີ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັຖ ນັ່ງສູງກວ່າ ພຣະສົງຄ໌

ໃນວັນທີ 15 ພຶສຈິກາ 2022 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ທາງການແຂວງໄຊສົມບູນ ໄດ້ຈັດພິທີທາງສາສນາ ແຕ່ໃນພິທີດັ່ງກ່າວນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາກຣັຖ ພັດໄດ້ນັ່ງສູງກວ່າພຣະສົງ ເຊິ່ງເປັນເຣື່ອງທີ່ຊາວລາວ ຫຼາຍຄົນ ທີ່ນັບຖືສາສພຸທ ເຫັນວ່າ ເປັນເຣື່ອງບໍ່ເໝາະສົມ.