ບ້ານໂພນສິມ  ນະຄອນໄກສອນ ພົມວິຫານ ພາກັນ ຈັດງານບຸນບັ້ງໄຟ ໃນວັນທີ 2 ພຶສພາ 2021

ບ້ານໂພນສິມ ຂ.ສວັນນະເຂດ ຈັດບຸນບັ້ງໄຟ

ອຳນາດການປົກຄອງ ບ້ານໂພນສິມ ແຂວງສວັນນະເຂດ ພາກັນ ຈັດບຸນບັ້ງໄຟ ທີ່ລະເມີດຄຳສັ່ງ ມາຕການ ປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ແລະ ນັກວິຊາການ ເວົ້າວ່າ ເຫດການແບບນີ້ ເປັນຄືກັບ ຄວາຍເສັຽຈຶ່ງ ລ້ອມຄອກ.

View Full Site