ສຈ. ດຣ. ຄໍາພອນ ກຸນທະປັນຍາ ປະທານບໍຣິຫານສູນລວມຄຣິສຕະຈັກຂ່າວປະເສີດ ສປປລາວ ກຳລັງຮ້ອງເພງສັນລະເສີນ, ວັນທີ 18 ທັນວາ 2021.

ຜູ້ນຳ ຄຣິສຕຽນ ສູນລວມ ຄຣິສຕະຈັກ ເສັຽຊີວິດ

ສຈ. ດຣ. ຄໍາພອນ ກຸນທະປັນຍາ ອາຍຸ 81 ປີ ປະທານ ບໍຣິຫານ ສູນລວມ ຄຣິສຕະຈັກ ຂ່າວປະເສີດ ສປປ ລາວ, ເປັນສິດຍາພິບານ ອາວຸໂສ ຢູ່ 3 ໂບດຄຣິສຕະຈັກ ໄດ້ເສັຽຊີວິດ ຢູ່ໂຮງໝໍແລ້ວ ໃນມື້ວັນທີ 3 ມົກກະຣາ ນີ້.

View Full Site