ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງ ເສັ້ນທາງຣົດໄຟ ລາວ-ໄທຍ ໄລຍະທີ II ທີ່ຫຼ້າຊ້າໄປ ຍ້ອນການຣະບາດ ຂອງພຍາດໂຄວິດ-19

ໂຄງການທາງຣົດໄຟ ລາວ-ໄທຍ ໄລຍະ 2

ທາງການລາວ ເວົ້າວ່າ ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງທາງຣົດໄຟ ລາວ-ໄທຍ ໄລຍະ 2 ຈະສໍາເຣັດ ຕາມແຜນ ໃນທ້າຍປີນີ້D

View Full Site