ເສຖກິຈ

ບ້ານຈັດສັນ ນາເຕີຍ ຂາດສິ່ງອຳນວຍ ຄວາມສະດວກ

ປະຊາຊົນ ຢູ່ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົລກະທົບ ຈາກໂຄງການ ທາງຣົຖໄຟ ລາວ-ຈີນ ສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ຕ້ອງການ ໂຍກຍ້າຍ ໄປຢູ່ບ້ານຈັດສັນ ນາເຕີຍ ຍ້ອນເຮືອນບໍ່ໄດ້ ມາດຕະຖານ ແລະຂາດ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຫລາຍຢ່າງ.