ເສຖກິຈ

ເງິນກີບເຟີ້ຕໍ່ເນື່ອງ ພະນັກງານຜູ້ນ້ອຍ, ປະຊາຊົນ ເດືອດຮ້ອນໜັກ

ພະນັກງານຣັຖ ຊັ້ນຜູ້ນ້ອຍ ແລະ ປະຊາຊົນໂດຍທົ່ວໄປ ໄດ້ຮັບຜົລກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງ ຈາກອັຕຣາເງິນເຟີ້ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ແລະຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ຣັຖບານລາວ ແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງໄວວາ ຊຶ່ງກໍຍັງບໍ່ເຫັນຫົນທາງວ່າ ຣັຖບານ ຈະມີວິທີແກ້ໄຂໄດ້ແນວໃດ ນອກຈາກນັບມື້ຍິ່ງເຟີ້ສູງຂຶ້ນ.