ເສຖກິຈ

ແຈ້ງການຂຶ້ນຄ່າແຮງຂັ້ນຕ່ຳ, ແຕ່ຍັງບໍ່ເໝາະສົມ ກັບຄ່າຄອງຊີບໃນຕອນນີ້

ຣັຖບານລາວ ຈະຂຶ້ນຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າ ຈາກ 1,300,000 ກີບ ເປັນ 1,600,000 ກີບຕໍ່ເດືອນໃນເດືອນຕຸລານີ້, ແຕ່ກໍຍັງຈະບໍ່ກຸ້ມກິນ ເພາະເຄື່ອງຂອງແພງຂຶ້ນຫລາຍ.