ສະພາບແວດລ້ອມ

ເຂດໂລຈິສະຕິກ ທ່າບົກ-ທານາແລ້ວ ຍັງຕິດຄ້າງ ຄ່າຊົດເຊີຍ

ຊາວບ້ານ ຫຼາຍຄອບຄົວ ທີ່ເສັຍທີ່ດິນ ໃຫ້ກັບເຂດໂລຈິສຕິກ (Logistics) ທ່າບົກ-ທ່ານາແລ້ງ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບ ຄ່າຊົດເຊີຽ ຊຶ່ງຈຳສ່ວນນຶ່ງ ເຫັນວ່າເງິນຄ່າຊົດເຊີຍ ທີ່ທາງໂຄງການ ມອບໃຫ້ນັ້ນບໍ່ເປັນທັມກັບເຂົາເຈົ້າ, ສ່ວນທາງການລາວ ຍັງບໍ່ມີການຊ່ອຍແກ້ໄຂ ບັນຫາຄ່າຊົດເຊີຍ ໃຫ້ຊາວບ້ານ ເຖິງແມ່ນວ່າເວລາ ຈະຜ່ານໄປເກືອບ 3 ປີແລ້ວ.

View Full Site