ສະພາບແວດລ້ອມ

ຊາວບ້ານບວມອໍ້ ໃນບ້ານຈັດສັນ ເດືອດຮ້ອນ ຍ້ອນບໍ່ມີທາງເຂົ້າເຖິງ ພື້ນທີ່ກະສິກັມ

ຊາວບ້ານ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົລກະທົບ ຈາກຮົຖໄຟ ລາວ-ຈີນ ຢູ່ເມືອງຊຽງເງິນ ແຂວງຫລວງພຣະບາງ ຍັງບໍ່ມີເສັ້ນທາງ ເຂົ້າເຖິງພື້ນທີ່ການຜລິດ ດັ່ງທີ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໜ້າ ທີ່ຈະຖືກໃຫ້ຍົກຍ້າຍ ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເພີ່ມ ໃຫ້ກັບຊາວບ້ານ ທີ່ອາໄສການຜລິດ ກະສິກັມລ້ຽງຊີບ.