ສະພາບແວດລ້ອມ

ຊາວບ້ານຈຳນວນໜຶ່ງ ໄດ້ຮັບຄວາມເດືອດຮ້ອນ ຈາກໂຄງການທ່ອງທ່ຽວ ນ້ຳງື່ມ 1

ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ປະກາດປິດທ່າເຮືອ ແລະຫ້າມຊາວບ້ານ ໃນເຂດບ້ານແສງສະຫວ່າງ ເມືອງແກ້ວອຸດົມແຂວງວຽງຈັນ ລົງເຮືອຫາປາ ໃນບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ ມາເປັນເວລາປະມານ 3 ປີເພື່ອໃຫ້ທາງບໍລິສັດຜູ້ຮັບສຳປະທານພັດທະນາ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວອ່າງນ້ຳງື່ມ 1 ຊຶ່ງກໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊາວບ້ານ ໄດ້ຮັບຄວາມເດືອດຮ້ອນຫຼາຍສົມຄວນ.