ຊາວບ້ານ ຊື້ຢາຂ້າແມງໄມ້ ມາພົ່ນຂ້າເພັ້ຽຈັກຈັ່ນ ທີ່ທໍາລາຍຕົ້ນເຂົ້າ ດ້ວຍຕົນເອງ.

ເພັ້ຽຈັກຈັ່ນ ທຳລາຍ ຕົ້ນ​ເຂົ້າ

ເພັ້ຽຈັກຈັ່ນ ທຳລາຍເຂົ້ານາປີ ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ໃນ​ເມືອງ​ຫ້ວຍ​ຊາຍ ຮວມ​ທັງ ບ້ານປາກງາວ ແລະ ບ້ານດອນຄູນ ເຮັດ​ໃຫ້ຜົລເສັຽຫາຍ 129.5 ເຮັກຕ້າຣ໌ ຕົກເປັນ 72 ຄອບຄົວ ແລະ ເສັຽຫາຍໜັກ 2 ຄອບຄົວ.

View Full Site