ສຸຂພາບ

ຄົນລາວ ເສັຽຊີວິດ ຍ້ອນພຍາດ ທີ່ເກີດຈາກ ການສູບຢາ 7,000 ຄົນ ຕໍ່ປີ

ຄົນລາວເສັຍ ຊີວິດຍ້ອນພຍາດ ທີ່ເກີດຈາກການສູບຢາ ສເລັ່ຽ 19 ຄົນຕໍ່ມື້ ອີງຕາມ ບົດຣາຍງານ ຂອງ ສະມາພັນ ຄວບຄຸມຢາສູບອາຊ້ຽນ ໃນປີ 2021 ໂດຍສະເພາະ ພຍາດຫົວໃຈ-ເສັ້ນເລືອດ, ມະເຮັງ ແລະ ພຍາດປອດຊຳເຮື້ອ.

View Full Site