ສຸຂພາບ

ຊາວບ້ານພັງຊານ ເມືອງຍອດອູ ເຂົ້າເຖິງລະບົບນ້ຳສະອາດ

ອົງການຢູນິເຊຟ ສນັບສນຸນ ໂຄງການນ້ໍາ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃຫ້ຊົນເຜົ່າຢ້າວ ຢູ່ບ້ານພັງຊານ ເມືອງຍອດອູ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ພາຍຫລັງ ພວກເຂົາເຈົ້າ ມີນ້ໍາຊົມໃຊ້ ບໍ່ພຽງພໍ ມາດົນຫລາຍປີ ໂດຍໄດ້ຮັບການສນັບສນຸນ ງົບປະມານຈາກ ຄອບຄົວ ຮາກິວາຣະ ຜ່ານອົງການຢູນິເຊຟ ປະຈໍາຍີ່ປຸ່ນ.