ຊາວຫຼວງພຣະບາງ ພາກັນ ໄປສັກວັດຊີນ ເຂັມທີ 3, ວັນທີ 27 ພຶສຈິກາ 2021.

ລາວ ຈະເຣີ່ມທົດລອງ ຜລິດຢາຕ້ານ ໂຄວິດ-19

ລາວ ໄດ້ຮັບສູດ ຜລິດຢາ ໂມລນູພິຣາເວັຍຣ໌ ປ້ອງກັນເຊື້ອ ໂຄວິດ-19 ພາຍຫຼັງ ລາວໄດ້ຮັບ ອະນຸຍາດໃຫ້ຜລິດ ແລະຈະເຣີ່ມທົດລອງ ຜລິດຢານີ້ ຢູ່ໂຮງງານຜລິດຢາ ເລກ 3 ໃນເດືອນທັນວານີ້.

View Full Site