ກາຊິໂນຄິງໂຣມັນ ເມືອງຕົ້ນເມືອງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເດືອນ ພຶສຈິກາ 2021

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຄວນປາບປາມ ບັນຫາຄ້າກາມ ຈິງຈັງ

ຄົນລາວ ຕ້ອງການໃຫ້ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ດໍາເນີນຄະດີກັບ ຜູ້ປະກາດຮັບສມັກ ເອົາແມ່ຍິງລາວ ຫຼືເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງ ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ ທາງອອນລາຍນ໌ ໄປຂາຍປະເວນີ ຢູ່ກາຊິໂນ ຄິງໂຣມັນ (Kings Romans Casino) ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ.

View Full Site