ການຄ້າມະນຸດ

ສຳພາດ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຈາກການຄ້າມະນຸດ ໃນປະເທດມຽນມາ ຕອນທີ 1

ລໍາດັບຕໍ່ໄປ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງ ການບອກເລົ່າ ກ່ຽວກັບປະສົບການ ຂອງຊາຍໜຸ່ມລາວ ທີ່ຖືກບັງຄັບ ທໍລະມານ ຢູ່ ໂຮງກາສິໂນ ຂອງຈີນ ທີ່ ເມືອງເມຍວະດີ ປະເທດ ມຽນມາ ເກືອບ 2 ປີເຕັມ ພວກຂະເຈົ້າ ຈຶ່ງໄດ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກ ໝໍ້ນາຮົກ ແຫ່ງນັ້ນ.