ນາຍົກຣັຖມົນຕຣີ ຜຸຍ ຊນະນິກອນ, 1958

ປວັດສາຕການເມືອງລາວ ຮ່ວມສມັຍ ຕອນທີ 10

ບັນຫາອັນເກີດຈາກ ການທີ່ ຄນະ ຜູ້ຕ່າງໜ້າລາວ ໃນກອງປະຊຸມ ວ່າດ້ວຍ ບັນຫາ ສົງຄາມ ໃນອິນດູຈີນ ນະຄອນ ເຊີແນວ “Genève” ໄປຮັບປະທານ ອາຫານ ກັບນາຍົກ Chou En Lai ແຫ່ງຈີນແດງ ແລະ ນາຍົກ Pham Van Dong ແຫ່ງວຽຕນາມເໜືອ.

View Full Site