ລາວໂພ້ນທະເລ

ປວັດສາຕການເມືອງລາວ ຮ່ວມສມັຍ ຕອນທີ 55

ຄວາມພຍາຍາມ ຂອງນາຍພົລພູມີ ໜໍ່ສວັນ ແລະ ສີໂຫ ລານພຸທະກູນ ທີ່ຈະທໍາການຣັຖປະຫານ ເພື່ອໂຄ້ນລົ້ມ ຣັຖບານຜະສົມສາມຝ່າຍ ຂອງສເດັດສຸວັນນະພູມາ.

View Full Site