ລາວໂພ້ນທະເລ

ໂຮມລາວ ເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ປະຊາທິປະຕັຍ

ອົງການ ໂຮມລາວ ເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ປະຊາທິປະຕັຍ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມ ສິດທິມນຸດ.