ລາວໂພ້ນທະເລ

ປວັດສາຕການເມືອງລາວ ຮ່ວມສມັຍ ຕອນທີ 71

ມີເຫຕການວຸ້ນວາຍ ຫລາຍຢ່າງເກີດຂຶ້ນ ຫລັງຈາກ ກອງກໍາລັງ ຂອງຝ່າຍແນວລາວຮັກຊາຕ ເຂົ້າມາຕັ້ງ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຫຼວງພຣະບາງ ຕາມສັນຍາຕົກລົງ ສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ຝ່າຍຣັຖບານ ແລະ ຝ່າຍແນວລາວຮັກຊາຕ.