ລາວໂພ້ນທະເລ

ປວັດສາຕການເມືອງລາວ ຮ່ວມສມັຍ ຕອນທີ 45

ເຖິງແມ່ນວ່າ ຣັຖບານ ຂອງສເດັດ ບຸນອູ້ມ ຈະສົ່ງຄນະຜູ້ຕາງໜ້າ ເດີນທາງໄປເຊີນ ໃຫ້ກັັບມາຮ່ວມ ຣັຖບານ ກໍຕາມ, ແຕ່ສເດັດ ສຸວັນນະພູມາ ກໍບໍ່ຕົກລົງ ເນື່ອງຈາກ ມີແຜນ ຈະກັບໄປລາວ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ ເອົາອໍານາດຄືນ.

View Full Site