ຂ້ານ້ອຍ ພາກ 84

ສາຣະຄະດີ ເຣື່ອງ ”ຂ້ານ້ອຍ" (I Little Slave) ພາຄ 84 (ຈົບ) ສເນີ ໂດຍ: ດຣ. ບຸນສັງ ຄຳແກ້ວ