ທະນາບັດ ເງິນກີບ ສປປລາວ

ເງິນກີບ ອ່ອນຄ່າຕໍ່ເນື່ອງ ກະທົບ ຄ່າຄອງຊີບ

ເງິນກີບອ່ອນຄ່າ ກະທົບ ພາກທຸຣະກິຈ ແລະ ຄ່າຄອງຊີບ, ໃນໄລຍະຍາວ ສປປລາວ ຍັງສ່ຽງຫຼາຍດ້ານ ທີ່ເຮັດໃຫ້ ເງິນກີບອ່ອນຄ່າ ແລະ ສົ່ງຜົລໃຫ້ອັຕຣາເງິນເຟີ້.

View Full Site