ການເມືອງ

ແຂວງອັດຕະປື ອະນຸມັດ ຕັດໄມ້ 100,000 ແມັດກ້ອນ

ໃນທ້າຍປີ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ອອກໂຄຕ້າຣ໌ ອະນຸຍາດໃຫ້ ຫົວໜ່ວຍທຸຣະກິຈ 15 ຫົວໜ່ວຍ ຕັດໄມ້ປະມານ 100,000 ແມັດກ້ອນ ສ່ວນ ເຈົ້າແຂວງອັດຕະປື ປະຕິເສດເຣື່ອງນີ້.