ຊາວບ້ານ ຮວມທັງຜູ້ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ທີ່ໜີການສູ້ຣົບ ພັກຢູ່ໃນເຕັ້ນ ຢູ່ຣັຖສິນ.

ປະຊາຊົນຫຼາຍແສນຄົນ ໜີການສູ້ຣົບ ຢູ່ພະມ້າ

ປະຊາຊົນຫຼາຍແສນຄົນ ໜີການສູ້ຣົບ ຢູ່ພະມ້າ ໃນຂນະທີ່ ກຸ່ມຊາດຕິພັນຫຼາຍກຸ່ມ ແລະ ກອງກໍາລັງ ປ້ອງກັນຕົວເອງ ຂອງປະຊາຊົນ ຢູ່ຫຼາຍຣັຖ ຂອງພະມ້າ ພາກັນລຸກຂຶ້ນ ຕໍ່ສູ້ກັບ ທະຫານພະມ້າ.

Dawei, ພະມ້າ ເປັນເຂດຟົດຟື້ນ ຕໍ່ຕ້ານ ຣັຖປະຫານ

ຊີວິດຂອງຄົນເກັບສິ່ງ ເສດເຫຼືອ ຢູ່ ພະນົມເປັນ

ກໍາລັງທະຫານໄລ່ຍິງ ຜູ້ປະທ້ວງ ຢູ່ພະມ້າ

ນັກໂທດ 5 ຄົນຈາກຈີນ ແຜ່ນດິນໃຫຍ່ - ຂຶ້ນສານຮົງກົງ

ຄົນສັນຊາດກະຣ່ຽງ ຂອງພະມ້າ ຂຸດຂຸມ ລີ້ພັຍໃນປ່າ

Martin Lee ຖືກສານຮົງກົງ ຕັດສິນ ໃສ່ໂທດ

View Full Site