ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ

ຣັຖບານ ຕຣຽມປັບປຸງ ລັກສູດການສຶກສາ ເພື່ອຈູງໃຈ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ

ທາງການລາວ ມີແຜນສ້າງແຮງຈູງໃຈ ໃຫ້ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ໂດຍການຕຣຽມປັບປຸງຫຼັກສູດໃໝ່ ຂະນະທີ່ ສາເຫດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຈຳນວນ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ຫລຸດລົງຫລາຍ ເປັນຍ້ອນບັນເສຖກິຈ, ຄວາມທຸກຍາກ, ການບໍ່ມີວຽກເຮັດ ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ ແລະເງິນເດືນອໜ້ອຍ, ບໍ່ສາມາດປະຄອງ ຄ່າຄອງຊີບໄດ້.