ຣັຖບານ ສປປ ລາວ ມີກົດໝາຍ ເພື່ອປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການລ້ຽງລູກ ດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ ໃນປະເທດ ໂດຍສອດຄ່ອງ ກັບດຳຣັດ ວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມ ຜລິຕພັນອາຫານ ສາກົນ. ເພື່ອຮັບປະກັນ ການປົກປ້ອງ, ການສົ່ງເສີມ ແລະ ການ ສນັບສນູນ ການລ້ຽງລູກ ດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່.

ສັປດາສາກົນການລ້ຽງລູກ ດ້ວຍ ນ້ຳນົມແມ່

ເນື່ອງໃນໂອກາດ ສັປດາ ສາກົນ ກ່ຽວກັບ ການລ້ຽງລູກ ດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່ ໃນປີນີ້ ເຮົາຈະມາເບິ່ງ ສະພາບການ ໃນລາວ ວ່າຍັງມີ ແມ່ຍິງ ໃນຫຼາຍແຂວງ ຍັງບໍ່ສາມາດ ລ້ຽງລູກ ດ້ວຍນົມແມ່ ໃຫ້ຄົບ 6 ເດືອນ ຫຼັງຈາກ ຄອດລູກ ຕາມຫຼັກສາກົນ ຍ້ອນ ຕ້ອງໄດ້ໄປ ທຳມາຫາກິນ ເພຶ່ອ ລ້ຽງຄອບຄົວ.

View Full Site