ວີດີໂອ

ການເດີນທາງ ດ້ວຍຣົຖໄຟ ລາວ-ຈີນ

2022-06-21

ການເດີນທາງ ດ້ວຍຣົຖໄຟລາວ-ຈີນ ເປັນອີກທາງເລືອກນຶ່ງ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການ ຄວາມວ່ອງໄວ ທັນໃຈ ແຕ່ໃນທາງຕຣົງກັນຂ້າມ ກໍຕ້ອງຍ່ອມຈ່າຍຄ່າໂດຍສານ ທີ່ແພງກວ່າ ການໃຊ້ບໍຣິການ ຣົຖໂດຍສານປະເພດອື່ນ ທີ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າ.

ເບິ່ງຫລາຍທີ່ສຸດ